SVBLena

Prejsť na obsah


Stránka v súlade s §11 ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožnuje vlastníkom bytov v dome nahliadať do hlavných dokumentov  týkajúcich sa správy bytového domu Lena.

Obsahom elektronickej nástenky sú aktuálne informácie pre vlastníkov bytov v bytovom dome Lena.

Spoločná elektronická informačná schránka , individuálne osobitné schránky zriadené pre každý byt v dome a dôverné informácie na stránke sú spristupnené len prihláseným registrovaným užívateľom.

Nenavštevovanie tejto webovej stránky vytvára predpoklad na neznalosť práv a poviností vlastníkov bytov v dome vyplývajúcich  zo Zmluvy o spoločenstve a ďalších záväzných dokumentov spoločenstva.

Copyright 2007-2020 Šaling Ladislav , Poprad , Slovenská republika , EU
Náklady spojené s vlastníctvom európskej domény stránky a programovýn vybavením pre vytváranie stránky sú uhrádzané z osobných finančných zdrojov autora webovej stránky .
Webová stránka "www.svblena.sk" je oficiálnym webovým sídlom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , Moyzesova 2811/15 , 05801 Poprad , IČO : 42033161
Návrat na obsah