Ochrana osobných údajov v bytovom dome Lena podľa zákona 428/2002 Z.z. - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov v bytovom dome Lena podľa zákona 428/2002 Z.z.

Ochrana os. údajov

    Pri založení Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena spoločenstvo zaviedlo evidenciu informačných systémov v dome v ktorých sa môžu nachádzať niektoré údaje ( kamerový systém, PC so záznamom údajov , z prístupového systému a z monitora DDS a LIVE obraz z kamerového  systému ) a ktoré boli v dome prevádzkované aj v minulom období za správy domu prostredníctvom OSBD Poprad.

   Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena podmienky spracúvania údajov tiež zahrnulo do Zmluvy o spoločenstve a do Domového poriadku.Vykonanie dozoru nad ochranou osobných údajov v roku 2005 :

   
Návrat na obsah