Popis spoločných častí domu - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Popis spoločných častí domu

Bytový dom Lena > Spol.časti domu

Spoločnými časťami bytového domu Lena sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť.

Sú to najmä :   
základy domu , strecha , chodby , obvodové múry, priečelia , vchody , schodištia , loggie  , vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

   

.
Návrat na obsah