Žiadanky na opravu - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Žiadanky na opravu

Formuláre SVB
Žiadanka pre opravu v bytoch neuhrádzané z fondu opráv
Žiadanka pre opravu v bytoch a v spoločn. priestoroch uhrádzaných z fondu opráv

Požiadavky na opravu zariadení v spoločných priestoroch nachádzajúcich sa na jednotlivých podlažiach a prízemí domu  napr. nefunkčné staničné dvere výťahov , vadné žiarovky , poškodené kovania a zámky dverí , rozbité sklenené výplne dverí a pod. sú vlastníci bytov povinní bez omeškania oznamovať  predsedovi spoločenstva ústne alebo písomne vyplnením formulára  žiadanky pre opravy v spoločných priestoroch a jeho doručením do poštovej schránky spoločenstva.
Návrat na obsah