Doporučené webové stránky so zdrojmi informácii o správe bytových domov - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Doporučené webové stránky so zdrojmi informácii o správe bytových domov

Informácie

www.lepsiasprava.sk    -  Združenie pre lepšiu správu bytových domov

www.svb.sk - Združenie pre lepšiu správu bytových domov

www.avb.sk - Asociácia vlastníkov bytov  / rozhlasová relácia Bytový dom /

www.mindop.sk - Min. dopravy a výstavby SR  / metod. usmernenia - cykl. údržba a opravy , pr. vzťahy , správcovia bytových domov , dokumenty - koncepcie /

www.ja-sr.sk - Justičná akadémia Slovenskej republiky  / JUDr. M. Valachovič , PhD : Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov ( pdf ) /
Návrat na obsah