Popis činnosti podpredsedu - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Popis činnosti podpredsedu


Zvolenie do funkcií v orgánoch spoločenstva alebo zástupcu vlastníkov bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. je dôvodom pre odmietnutie zaradenia fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
.
Návrat na obsah