Grafické zobrazenie teploty a vlhkosti v byte , vonkajšej teploty z meraní uskutočnených od 5.3.2018 - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Grafické zobrazenie teploty a vlhkosti v byte , vonkajšej teploty z meraní uskutočnených od 5.3.2018

Informácie > Vnútorné prostredie v byte

thi-lena.svblena.eu ( vn. prostredie bytu - od 5.9.2019 m. č. CH222 , predtým bola meraná S221 )

t1-lena.svblena.eu ( von. prostredie - parapeta za oknom bytu na severnej strane BD Lena  )

th2-lena.svblena.eu ( vn. prostredie bytu , m. č. D220 )

th3-lena.svblena.eu ( vn. prostredie bytu , od 5.9.2019 m. č. S221, predtým údaje z S221 v thi-lena )

th4-lena.svblena.eu ( vn. prostredie bytu , od 5.9.2019 m. č. O225 , predtým nemerané )

t5-lena.svblena.eu ( von. prostredie - zaskl. loggia , od 20.9.2019 m. č. L232 , predtým nemerané )

Označenie miestnosti v byte : CH - chodba pri kúp. a WC + kuchyňa , S - spálňa , D - detská izba , O - obyvacia izba , L - zaskl. vonk. loggia

Záznamy merania teploty a vlhkosti sa uskutočnili súkromným systémom :
TFA Pavúk DTHL Profesionálny bezdrôtový záznam teploty a vlhkosti

Dáta vo formáte csv zo záznamového systému sa do grafickej a štatistickej aplikácie autorom stránky manuálne aktualizujú v  1. až 7. dňových intervaloch.

Z dôvodu offline režimu zobrazené údaje nemusia obsahovať dáta aktuálneho dňa , iné dni môžu byť zobrazované v rámci funkcie HISTÓRIA.

Prekonvertovanie nameraných údajov z csv do databáz sa vykonáva cez moju PHP aplikáciu TMEP.

 
Návrat na obsah