Rozvody teplej úžitkovej vody - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Rozvody teplej úžitkovej vody

Bytový dom Lena > Spol. zariad. domu

   Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena v spolupráci s Tatranským spravcovským domom s.r.o. v roku 2013 pripravuje realizáciu hydraulického vyregulovania rozvodov teplej vody v dome.
    

  Vyregulovaním rozvodov teplej vody v dome ako aj celého okruhu kotolne K2/V sa plnia podmienky vyplývajúce  zo  zákona č. 476/2008 Z.z. o efektivnosti pri používaní energií ( zákon o energetickej  efektivnosti ) a o zmene zákona č.  555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 z.z.  , je podľa § 6 bod 1. písmeno b),  podľa ktorého je vlastník budovy s centrálnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať vyregulované rozvody teplej vody.


    Pre hydraulické vyregulovanie systému cirkulácie TÚV jednotlivých stúpačiek sú navrhnuté regulačné armatúry " Aquastrom T plus " firmy Oventrop.


    Na výstupe z objektu Lena už bol v minulom období správcom tepla Dalkia Poprad namontovaný  regulačný ventil Ballorex , SVB Lena namontovalo hlavné uzávery teplej vody na prívodnom a vratnom potrubí.

Návrat na obsah