Odmeňovanie za výkon funkcií , za výkon drobnej údržby - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Odmeňovanie za výkon funkcií , za výkon drobnej údržby

Informácie

Funkcia predsedu spoločenstva je laicky označovaná ako dôverník, zástupca vlastníkov či domovník.
Vlastníci alebo užívatelia bytov často v predsedovi spoločenstva vidia univerzálneho človeka, ktorý by mal robiť údržbára, sprostredkovateľa , ekonóma , právnika , policajta , upratovača , poštára  atď.
Podobné služby sa od neho žiadajú často bez ohľadu na jeho súkromie.  
Doplňujúcu náplň práce môže  predsedovi spoločenstva podľa potrieb domu schváliť zhromaždenie vlastníkov.
Toto rozhodnutie je potrebné aj z hľadiska kontroly predsedu ale aj preto, aby sa od neho nežiadali služby, ktoré nemá v náplni práce a stanovili aj odmenu z fondu opráv a údržby.

Stanovisko prezidenta ZSVB Zdenky Jurčákovej zverejnené v Spravcovi bytových domov 1/2009 , strana 11 :

Poplatok za správu bytu/mesačne odsúhlasený vlastníkmi by mal byť v odsúhlasenej výške mesačne použitý na odmenu volených orgánov spoločenstva a odmenu za výkon potrebnej ekonomickej činnosti v spoločenstve.
Ak predseda alebo niektorý člen rady okrem toho je zručný a vie v dome zabezpečiť aj udržbarské práce na spoločných častiach a zariadeniach domu, je potrebné si formu odmeňovania dohodnúť a financovať ju z fondu opráv.

Návrat na obsah