Informácie z portálu POSCHODOCH o bytoch a bytovom dome - SVBLena

Prejsť na obsah

Informácie z portálu POSCHODOCH o bytoch a bytovom dome

Správca TSD


Bývajte s dokonalým prehľadom o všetkých Vašich finančných a technických údajoch  Vášho bytu v bytovom dome Lena.

Na portáli nájdete zrozumiteľné porovnania skutočných nákladov a zálohových  predpisov za Váš byt.


Môžte sledovať vývoj stavu Vášho konta v priebehu času. Nájdete v ňom zaevidované platby s dátumom úhrady, vznik preplatkov či nedoplatkov, aktuálny zostatok.

Údaje z IS DOMUS prevádzkovaného Tatranským spravcovským domom s.r.o. sú spracované spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s.r.o. v rozsahu definovanom v písomnom poverení medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.


Prístup na portál POSCHODOCH.SK  je po  prihlásení  užívateľa spoplatňovaný sumou 0,18 € za mesiac s úhradou pri ročnom vyúčtovaní.
Návrat na obsah