Informácie z portálu POSCHODOCH o bytoch a bytovom dome - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Informácie z portálu POSCHODOCH o bytoch a bytovom dome

Správca TSD

Bývajte s dokonalým prehľadom o všetkých Vašich finančných a technických údajoch  Vášho bytu v bytovom dome Lena.

Na portáli nájdete zrozumiteľné porovnania skutočných nákladov a zálohových  predpisov za Váš byt.

Môžte sledovať vývoj stavu Vášho konta v priebehu času. Nájdete v ňom zaevidované platby s dátumom úhrady, vznik preplatkov či nedoplatkov, aktuálny zostatok.
Údaje z IS DOMUS prevádzkovaného Tatranským spravcovským domom s.r.o. sú spracované spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s.r.o. v rozsahu definovanom v písomnom poverení medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Prístup na portál POSCHODOCH.SK  je po  prihlásení  užívateľa spoplatňovaný sumou 0,60 € za mesiac s úhradou pri ročnom vyúčtovaní.
Návrat na obsah