Príklad výpočtov rosného bodu, orientačných vnút. teplôt obvodových stien , stropov a podláh - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Príklad výpočtov rosného bodu, orientačných vnút. teplôt obvodových stien , stropov a podláh

Informácie > Vnútorné prostredie v byte
Zadaj vstupné údaje pre výpočet  ( v číslach je nutné uvádzať desatinnú bodku )  :
Údaje na obrázku sú len orientačné a slúžia pre vysvetlenie, že pri určitých hodnotách nízkej vonkajšej teploty vzduchu , vnútornej teploty a vysokej vlhkosti v miestnostiach bytu môže na povrchu stien ( v miestach tepelných mostoch - napr.  v rohoch  ) a na oknách dochádzať ku kondenzácii vodných pár.  
 
Návrat na obsah