Popis spoločných zariadení domu - SVBLena_svb

Prejsť na obsah

Popis spoločných zariadení domu

Bytový dom Lena > Spol. zariad. domu

Spoločnými zariadeniami bytového domu Lena sú zariadenia , ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia  výlučne domu.  

Sú to najmä :   
výťahy, spoločná televízna anténa, bleskozvod, rozvody TÚV a ÚK vrátane zariadení v strojovni ÚK , elektrorozvody vrátane rozvádzačov v elektrorozvodni a chodbách, slaboprúdové rozvody domu vrátane rozvádzača a nových rozvodov, počítačovej siete pre všetky byty v dome, rozvody plynu.


Návrat na obsah